نمونه کار طراحی سایت فروشگاه آنلاین نایس کالا

کارفرما:

مهران شبرند

دسته‌بندی:

طراحی سایت

تاریخ اجرا:

1400

طراحی فروشگاه آنلاین برای فروشگاه نایس کالا به مدیریت مهران شبرندی که یکی از فروشگاه‌های استوک در شهرستان مریوان می‌باشد.

این پروژه در سال 1400 طراحی شد. با ارتقای فروشگاه، کارفرما درخواست تغییر سایت فعلی خود را داشت که بعد از حل مشکلات فعلی و استخراج داده‌های آن، سای جدید با تغییرات کامل انجام شد.